ROSLAGENS HELIKOPTERFLYG - FLYGSKOLAN ATT LITA PÅ

Proflight | Skolan | Utbildningar | PC (Proficiancy test) | Kontakt | Helikoptrar | Länkar | Tillbaka Rosl Heli

 

PROFLIGHT NORDIC AB är Sveriges ledande helikopterutbildning.
Först i Sverige med godkänd pilotutbildning enligt JAR-FCL 2, de gemensamma europeiska certifikatbestämmelserna.

Vi erbjuder en utbildning som är godkänd av Skolverket och vi har flygträning med erfarna lärare i både helikopter och i simulator på SAS-Flight Academy, anpassad för både privatflyg- och trafikflygcertifikat.
Skolan ligger i Norrtälje, 7 mil nordöst Stockholm och har egen helikopterplatta vid Mellingeholms flygfält.
Vill du skola i Norrland så har vi samarbete med Kallaxflyg i Piteå.

Våra samarbetspartners är:
 
Roslagen Helikopterflyg AB
 
erfarenhet från 1970 av utbildning för yrkesverksamma piloter.
Norrtälje  
SAS Flight Academy
 
simulatorträning i deras Full Flight Helicopter Simulator.
Stockholm-Arlanda  
Flygteoriskolan
 
teoriutbildning enl JAR-FCL 2.
Stockholm-Barkaby  
Kallaxflyg AB
 
flygskolan i norra Sverige.
Piteå  

 

For english please click on the flag: